Załącznik nr 6A, 6B, 6C, 6D i 6F – Pomocnicze przedmiary robót – zamówienie podstawowe zmiana 13.11.2020 | Sąsiedzkie podwórko na Nowej Pradze – strefa sportowo-rekreacyjna