załącznik nr 6 do UMOWY – Tabela elementów rozliczeniowych | Sąsiedzkie podwórko na Nowej Pradze – strefa sportowo-rekreacyjna