ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_powieksz1 ikonka_powieksz2 ikonka_powieksz3 ikonka_kontrast
ikonka_flaga_polska
ikonka_facebook
ikonka_flaga_bip ikonka_flaga_um_warszawa
16.10.2020 | Postępowanie 41/PN/2020

Sąsiedzkie podwórko na Nowej Pradze – strefa sportowo-rekreacyjna

Dokumenty do pobrania

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Załącznik nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do UMOWY)
 4. Załączniknr 2 do SIWZ – Dokumentacja Projektowa
 5. Załącznik nr 3 do SIWZ – STWOiRB (załącznik nr 3 do UMOWY)
 6. Załącznik nr 4 do SIWZ – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
 7. Załącznik nr 4A do SIWZ – oświadczenie o braku podstaw wykluczenia
 8. Załącznik nr 5 do SIWZ – formularz oferty (załącznik nr 5 do UMOWY)
 9. załącznik nr 6 do UMOWY – Tabela elementów rozliczeniowych
 10. Załącznik nr 6A, 6B, 6C, 6D i 6F – Pomocnicze przedmiary robót – zamówienie podstawowe
 11. Załącznik nr 7A, 7B, 7C, 7D i 7F – Pomocnicze przedmiary robót – prawo opcji
 12. Załącznik nr 8 do SIWZ – informacja o grupie kapitałowej
 13. Załącznik nr 9 do SIWZ – wykaz robót budowlanych
 14. Załącznik nr 10 do SIWZ – wykaz osób
 15. Załącznik nr 11 do SIWZ – projekt umowy
 16. KluczPub_Oferta_PostepowanieID_e3747428-06e4-470b-bbb8-136953bf664f
 17. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 23.10.2020
 18. Komunikat 23.10.2020
 19. SIWZ zmiana 23.10.2020
 20. Komunikat 27.10.2020
 21. Komunikat 29.10.2020
 22. Załącznik nr 5 do SIWZ – formularz oferty (załącznik nr 5 do UMOWY) zmiana 29.10.2020
 23. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 30.10.2020
 24. Komunikat 30.10.2020
 25. SIWZ zmiana 30.10.2020
 26. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 10.11.2020
 27. Komunikat 10.11.2020
 28. SIWZ zmiana 10.11.2020
 29. Zał_34_Projekt_budowlano_wykonawczy zmiana 10.11.2020
 30. Załącznik nr 6A, 6B, 6C, 6D i 6F – Pomocnicze przedmiary robót – zamówienie podstawowe zmiana 10.11.2020
 31. Komunikat 13.11.2020
 32. Załącznik nr 6A, 6B, 6C, 6D i 6F – Pomocnicze przedmiary robót – zamówienie podstawowe zmiana 13.11.2020
 33. Informacja z otwarcia ofert
 34. Informacja o unieważnieniu postępowania