Załącznik nr 7 do SIWZ – wzór umowy | Remont ścieżek rekreacyjnych na prawym brzegu rzeki Wisły