załącznik nr 4 do Umowy TER | Remont ścieżek rekreacyjnych na prawym brzegu rzeki Wisły