załącznik nr 2 do OPZ – dokumentacja powykonawcza | Remont ścieżek rekreacyjnych na prawym brzegu rzeki Wisły