Załącznik nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia | Remont ścieżek rekreacyjnych na prawym brzegu rzeki Wisły