Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia | Remont ścieżek rekreacyjnych na prawym brzegu rzeki Wisły