informacja z otwarcia ofert – KOREKTA | Remont ścieżek rekreacyjnych na prawym brzegu rzeki Wisły