Informacja z otwarcia ofert | Remont ścieżek rekreacyjnych na prawym brzegu rzeki Wisły