Ogłoszenie o sprostowaniu_31.05.2019 | „Remont oświetlenia na Skwerze Samula Orgelbranda na terenie Mariensztatu”