Załącznik nr 4 do SIWZ – wykaz osób | Realizacja projektu „Skwer Aktywności Miejskiej przy ul. Marszałkowskiej”