Załącznik nr 3 do SIWZ – wykaz robót budowlanych | Realizacja projektu „Skwer Aktywności Miejskiej przy ul. Marszałkowskiej”