Załącznik nr 2A do SIWZ – oświadczenie o braku podstaw wykluczenia | Realizacja projektu „Skwer Aktywności Miejskiej przy ul. Marszałkowskiej”