Załącznik nr 2 do SIWZ – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu | Realizacja projektu „Skwer Aktywności Miejskiej przy ul. Marszałkowskiej”