załącznik nr 1c do OPZ – przedmiar | Realizacja projektu „Skwer Aktywności Miejskiej przy ul. Marszałkowskiej”