załącznik nr 1b do OPZ – dokumentacja projektowa | Realizacja projektu „Skwer Aktywności Miejskiej przy ul. Marszałkowskiej”