załącznik nr 1a do OPZ – specyfikacja wykonania i odbioru robót (STWIOR) | Realizacja projektu „Skwer Aktywności Miejskiej przy ul. Marszałkowskiej”