Załącznik nr 2 do SIWZ – oświadczenie o braku podstaw wykluczenia | Realizacja 7 projektów partycypacyjnych pod ogólną nazwą „Czysta Wisła” z podziałem zadań na dzielnice: Bielany, Praga Południe i Północ, Śródmieście, Wawer, Żoliborz (Centralny i Kępa Potocka).