Załącznik nr 9 do SIWZ-informacja o grupie kapitalowej | Przebudowa nawierzchni parkowych i budowa fontanny wraz z elementami małej architektury na terenie Parku Praskiego w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy.