Załącznik nr 8 do SIWZ-oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu-2 | Przebudowa nawierzchni parkowych i budowa fontanny wraz z elementami małej architektury na terenie Parku Praskiego w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy.