załącznik nr 2C do SIWZ- PRZEDMIAR Prawo opcji | Przebudowa nawierzchni parkowych i budowa fontanny wraz z elementami małej architektury na terenie Parku Praskiego w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy.