Ogłoszenie o zamówieniu | Dostawa i posadzenie krzewów wiosną 2021r. w pasach drogowych na terenie m.st. Warszawy w 6 lokalizacjach wraz z pielęgnacją