Załącznik nr 9c do OPZ | Projekt modernizacji placu zabaw w Parku Żeromskiego