Załącznik nr 7 do SIWZ – wzór umowy | Projekt modernizacji placu zabaw w Parku Żeromskiego