załącznik nr 7 do OPZ – Zarządzenie nr 1615 2017 w sprawie powierzenia w zarządzanie i administrowanie ZZW Parku Żeromskiego | Projekt modernizacji placu zabaw w Parku Żeromskiego