Załącznik nr 6 Przedmiar_budowlany_plac_zabaw_naturalny_ETAP II | Projekt modernizacji placu zabaw w Parku Żeromskiego