Załącznik nr 6 do SIWZ – wykaz osób | Projekt modernizacji placu zabaw w Parku Żeromskiego