Załącznik nr 5 Przedmiar_budowlany_PZT_ETAP I | Projekt modernizacji placu zabaw w Parku Żeromskiego