Załącznik nr 4 do SIWZ – informacja o grupie kapitałowej | Projekt modernizacji placu zabaw w Parku Żeromskiego