Załącznik nr 3 do SIWZ – formularz oferty | Projekt modernizacji placu zabaw w Parku Żeromskiego