Załącznik nr 2A do SIWZ – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu | Projekt modernizacji placu zabaw w Parku Żeromskiego