załącznik nr 2 do OPZ – Zalecenia konserwatorskie Park Żeromskiego | Projekt modernizacji placu zabaw w Parku Żeromskiego