Załącznik nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia | Projekt modernizacji placu zabaw w Parku Żeromskiego