Załącznik 3. Projekt zieleni urządzonej | Projekt modernizacji placu zabaw w Parku Żeromskiego