Załącznik 2b 2.02 Zjeżdżalnia_A3 | Projekt modernizacji placu zabaw w Parku Żeromskiego