Załącznik 1g.07 Plac zabaw 2_297x594 | Projekt modernizacji placu zabaw w Parku Żeromskiego