Załącznik 1c .03_Plan sytuacyjno-wysokościowy | Projekt modernizacji placu zabaw w Parku Żeromskiego