Załącznik nr 6 do SIWZ – informacja o grupie kapitałowej | Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem niezbędnych decyzji i pozwoleń oraz dostawa i montaż pomostów pływających