Załącznik nr 3 do SIWZ – wykaz robót budowlanych | Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem niezbędnych decyzji i pozwoleń oraz dostawa i montaż pomostów pływających