Załącznik nr 1 do SIWZ – Program funkcjonalno-użytkowy | Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem niezbędnych decyzji i pozwoleń oraz dostawa i montaż pomostów pływających