Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 16.10.2020 | Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem niezbędnych decyzji i pozwoleń oraz dostawa i montaż pomostów pływających