Komunikat 12.10.2020 r. | Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pozyskaniem niezbędnych decyzji i pozwoleń oraz dostawa i montaż pomostów pływających