Załącznik nr 8 do SIWZ – Wzór umowy | Założenie i pielęgnacja łąk kwietnych