Załącznik nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia – zmiana 13-04-2018 | Prace związane z konserwacją i bieżącymi remontami fontann, sieci i urządzeń wodno-kanalizacyjnych