Załącznik nr 11 do SIWZ zał 7 – przykładowe szablony | Dostawa, posadzenie oraz 3-letnia pielęgnacja drzew w pasach drogowych dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych oraz na terenie bulwarów wiślanych w m.st. Warszawie