Załącznik nr 1 do SIWZ – warunki realizacji zamówienia i standardy wykonania prac 14.07 | Dostawa, posadzenie oraz 3-letnia pielęgnacja drzew w pasach drogowych dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych oraz na terenie bulwarów wiślanych w m.st. Warszawie