Informacja o wyniku postępowania w części 2, 5, 6 i 7 | Dostawa, posadzenie oraz 3-letnia pielęgnacja drzew w pasach drogowych dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych oraz na terenie bulwarów wiślanych w m.st. Warszawie