Załącznik nr 8 do SIWZ – informacja o grupie kapitałowej | Wykonanie wszelkich robót budowlanych i prac niezbędnych do wybudowania „Dog Parku” (skwerek psi)