Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) | Wykonanie wszelkich robót budowlanych i prac niezbędnych do wybudowania „Dog Parku” (skwerek psi)